6 aug 2017

Nytt om ballplassen

Ballplassen er snart ferdigstilt, med fotballbane og basketballbane, slik som vedtatt på GF 2017. For alle dere beboere som har etterlyst is på vinteren: Alna Terrasse har besluttet å finansiere og tilrettelegge for islegging vinterstid. Alna og Nygård har i den forbindelse inngått en avtale som regulerer samarbeidet. Vedlagt ligger oppdatert informasjon om dette, samt avtalen mellom våre to boligselskaper.