8 mar 2019

GF 10 april, Brynseng skole og valg av styremedlemmer og styreleder

10 april er det ny generalforsamling. Som sist avholdes forsamlingen på Brynseng skole. Det skal velges 2 nye styremedlemmer og en styreleder. Interessenter bes melde seg til valgkomiteen ved Jan-Erik Ramsøy (ES 86) og Tore Kristiansen (ES 84). Se også vedlegget