13 des 2017

Informasjon om varmtvann

Flere beboere har i lengre tid hatt problemer med varmtvannet. I noen tilfeller kan dette komme av eldre blandebatterier. Vedlagt følger en rutine for hvordan du kan sjekke om dette gjelder din leilighet. Denne informasjonen ble også sendt hver enkelt med infoskrivet som ble sendt ut i desember.