25 mai 2018

Fremdrift rehabilitering

Fremdriftsplan er endelig klar. Dette innebærer at planen er betydelig kortere enn først antatt og at vi bruker sommerferien til å rehabilitere. Imidlertid har både styret og beboere fått denne i hende alt for kort tid før oppstart i enkelte blokker. Dette er beklagelig. Vi redegjør mer for dette i vedlegget

Her kan du lese om fremdrift rehabilitering. Fremdriftsplan henger på tavla på sykkelskuret ved ES 96

 

Fremdrift rehabilitering