8 feb 2018

Invitasjon til informasjonsmøte om rehabilitering av betong

Denne uken fikk alle beboere invitasjon til informasjonsmøte om rehabilitering av betong. Møtet holdes den 14.02.2018, kl. 18.30 i auditoriet på Etterstad Skole. Vedlagt ligger invitasjonen Vel møtt