30 mai 2018

Oppstart i blokk ES 84-88 mandag 04.06.18

Mandag den 04.06 starter montering av stillaser i ES 84-86. Innen da må alle terrasse og boder være ryddet. Busker skal være fjernet, blomster fjernet (vil neppe overleve) og det må fjernes 10-15 cm jord. Se mer detaljer i vedlegget