22 feb 2018

Rehabilitering: Eksempler på tilvalg og fasade

Styret avventer nå en oppdatert liste over tilvalg. Infoskriv og tilvalgsliste vil bli sendt ut så snart sistenevnte er klar (venter på Selvaag). Vedlagt følger illustrasjoner/beskrivelser av tilvalg og fasader