22 mai 2018

Rehabilitering - fremdrift

Styret venter i disse dager på endelig fremdriftsplan for rehabiliteringen. Foreløpig er følgende datoer spikret: Den 04.06 starter rehabiliteringen av ES 84-88mens neste ut er ES 100-102 med oppstart 11.06. Oppgangene ES 96 og 98 vil påbegynnes i starten av juli. Arbeidet vil trolig avsluttes (hele prosjektet) innen desember 2018.

Flere beboere har etterlyst fremdriftsplan, og styret beklager at dette ikke har blitt ferdigstilt tidligere. Styret har også forståelse for de ulemper rehabiliteringen medfører, særlig i sommermånedene.

Styret håper likevel alle beboere har forståelse for at rehabiliteringen må fortsette sommerstid og opphold i arbeidet i ferien både øker totalkostnadene og totale belastningen for sameiet. Prosjektet er antatt å ha en kortere varighet en opprinnelig plan. Dette mener vi er en fordel for hele sameiet.

Det er mange spørsmål om hva som skal forberedes før oppstart av rehabiliteringen. Vedlagt ligger det informasjonsskrivet som Selvaag sender ut i hver oppgang før oppstart.

Informasjon om oppstart