11 sep 2018

Parkering av MC

Vis hensyn når du parkerer MC-en din slik at den ikke står i veien

Til dere som parkerer MC-er på fellesparkeringen

 

 

Vennligst parkere på en slik måte at det er enkelt for andre å komme inn og ut av garasjen.

 

Flere beboere har gitt tilbakemelding om at MC-ene står i veien både for garasjeport og biler. Vis hensyn!

 

Mvh

Styret, september 2018