17 des 2017

VIKTIG - MER OM VARMTVANN

I forrige uke sendte styret ut en egen rutine for å sjekke problemer med varmtvann. Beboere har testet dette, og vedlagt finner dere en presisering av rutinen. Denne blir også lagt i postkassen til hver og en av dere