Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 5 sep 2011

Ansvar brannsikkerhet.

Styret er ansvarlig for å informere om brannsikkerhet. Hver enkelt seksjonseier er selv ansvarlig for å sjekke røykvarslere, bytte batterier og sjekke brannslukningsapparatet. Hver seksjonseier er også pliktig til å kjøpe nye røykvarslere og nytt brannslukningsapparat når dette er nødvendig.