30 års jubileum for Nygård Terrasse

Innflytting skjedde fra november 1983 til mars 1984, så nå er det 30 år siden Nygård Terrasse ble bygget. Styret takker alle som kom på festen. Det ble en hyggelig og uformel sammenkomst med gode naboer, med grilling og "noget attåt". Det er gitt tilatelse til å vise bildene her.

;