8 des 2016

Infoskriv om ballplassen

Det har vært flere henvendelser fra beboerne om ballplassen

Les hele infoskrivet her.