20 mar 2020

Kort informasjon fra styret

All informasjon fra styret vil heretter KUN bli lagt ut på våre nettsider Ballplassen er stengt. Dette for å unngå unødig smitte av koronaviruset