Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 30 mar 2011

Bestille nøkler og portåpner til garasjene

KJØP AV NØKLER

Nøkler til garasjene er serienøkler og må bestilles gjennom hos OBOS ved Alte Gulpinar telefon: 22 86 54 63. E-post atle.gulpinar@obos.no eller til firmapost oef.@obos.no. Det er kun seksjonseiere som kan bestille nøkler. Ved bestilling påløper det et administrasjonsgebyr til seksjonseier for arbeidet med å rekvirere nøkler.

Serienummer: 1ES 2337

Det er forskjellige nøkler til de forskjellige garasjer.

Langgarasje med innkjøring under nr. 92 er nøkkel nr. K1.

Garasje med innkjøring under 96 er nøkkelnr. K2.

KJØP AV PORTÅPNERE

Portåpnere kan kjøpes og bestilles hos Windsor telefon 53 43 00 00.

Man må oppgi at man skal ha ukodet portåpner til Nygård Terrasse BS. Når man får portåpneren i posten, må vaktmester Odd kontaktes for koding. Kun seksjonseiere kan bestille portåpnere.

Pris er pr. februar 2016 kr. 1435,- inkl. frakt, og faktura blir sendt til bestiller.

Det er også mulig å få kjøp ferdig kodet portåpner, men da er prisen betydelig høyere. Da må det også opplyses om hvilken garasje det gjelder, for koder er forskjellige på de 2 garasjene vi har.

Vi har ikke lenger service avtalte med Windsor, da den er overført til Rossing som vi kjøpte de nye garasjen av. Så Windsor skal kun kontakes ved kjøp av portåpner.