Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 30 mar 2011

Bestilling av nøkler.

Systemnøkler og garasjenøkler bestilles hos forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, telefon 22 86 54 63. E-post: atle.gulpinar@obos.no eller til firmapost: oef@obos.no Oppgi antall nøkler du trenger samt nøkkelnummer som står på nøkkelen din. Det er kun seksjonseier som kan bestille nøkler og bestillingen må gjøres skriftlig. Ved bestilling påløper det et administrasjonsgebyr til seksjonseier for arbeidet med å rekvirere nøkler.