13 feb 2019

Illustrasjoner innglassing terrasse

Vedlagt følger oppdaterte illustrasjoner av innglassing terrasse. Styret legger ut fler illustrasjoner når (og om) vi får dette.