Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 24 mar 2014

Levering av postkasseskilt

Nye postkasseskilt på vei!

Postkasseskiltene blir levert i løpet av uka. Undertegnede kommer en runde og putter dem i postkassene :).

Vi beklager at dette har tatt noe tid. Det er "min skyld". Jobben med å samle sammen all informasjonen og få seksjonsnummerne riktig viste seg å være ganske omfattende, og jeg må bare si unnskyld til de som har irritert seg over midlertidige løsninger.

I forbindelse med dette kan det være nyttig å informere litt om noe mange har lurt på eller misforstått:

"Seksjonsnummer" er for oss det samme som "andelsnummer" og "leilighetsnummer" . Dette er en nummerering fra 1-165 av alle leilighetene i Nygård Terasse, og sier nøyaktig hvilken "bit" av Nygård Terasse du er så heldig å eie/bo i. Nummereringen går gjennom etasje etter etasje blokkvis, på tvers av oppganger. Den begynner på nederste etasje i 90 og 92-blokka, så fortsetter den gjennom 84,86 og 88-blokka, osv..

"Bolignummer" , også kjent som "bruksenhetsnummer" eller "H-nummer" er noe annet. Dette er en moderne standard for å identifisere plasseringen av leiligheten i en gitt oppgang. "H" betyr etasje på bakkeplan eller over, "U" betyr underetasje, de første to sifrene er etasjenummer, og de siste to sifrene sier om leiligheten er til venstre (01), i midten (02) eller til høyre (03) sett fra inngangen til oppgangen. Så nummeret H0203 beskriver boligen som du ser rett på når du kommer opp trappa til andre etasje, og det finnes en H0203 i hver eneste oppgang.

Mange har funnet bolignummeret på dørkarmen sin. Dette er et nyttig nummer å kunne. Bolignummeret beskriver sammen med gateadressen den nøyaktige plasseringen av leiligheten, for ambulanse osv. som skal fort frem. Men bolignummeret alene identifiserer deg ikke unikt i sameiet, det er det seksjonsnummeret som gjør. Mer info om dette her:

Om bolignummer

Om seksjonsnummer

Kort sagt angir bolignummeret den fysiske plasseringen av leiligheten i oppgangen, mens seksjonsnummeret er leilighetens nummer i sameiet.

Undertegnede har tatt en grundig runde med dette, så alle skal få riktig seksjonsnummer på postkasseskiltene som kommer nå.

Så får vi håpe alle blir fornøyd! :)