15 des 2019

Nyttig kontaktinformasjon

Vedlagt følger nyttig kontaktinformasjon til elektrikere, rørlegger, OBOS mv. Lista skal også distribueres til hver enkelt av dere og henges opp i oppgangene