Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 15 nov 2012

Oversikt over kjellerboder 84 - 92

Seksjonseiere i 84, 86, 88, 90 og 92 har disposisjonsrett over 1. kjellerbod. De som bor i U disponerer 2 boder hver, dette på grunn av at de ikke har bod i oppgangen. Bodene er merket med seksjonsnummeret. Det presiseres at dette er et fellesareal som ikke kan selges, det er kun en disposisjonsrett over bodene. Se vedlagte oversikt.