Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 30 mar 2011

Ringetablå

Ved bestilling av nytt Ringetablåskilt ta kontakt med vaktmester Odd Gustavsen mob. 98 81 07 86. Er det feil på callingen, kontakt vaktmester 98 81 07 86 eller DataCall 67 58 99 00, elelr epost: firmapost@datacall.no