19 sep 2018

Tapt postkassenøkkel

Dersom postkassenøkkelen blir borte, må hele sylinderen skiftes

Beboere må i disse tilfellene kontakte en låsesmed. Beboer må selv påkoste skiftet av sylinder